Tilmeldingsbetingelser

BRUGERVILKÅR for tilmelding til arrangementet "2. Møde i Kontaktforum for Religions- og Trosfrihed, 13. juni 2018" arrangeret af Udenrigsministeriet / Ministry of Foreign Affairs of Denmark, Asiatisk Plads 2, 1448, København K, AF, 43 27 19 11, gennem tilmeldings- og betalingssystemet EasySignup.com

 1. Generelt
  1. Arrangøren af dette arrangement er Udenrigsministeriet / Ministry of Foreign Affairs of Denmark, Asiatisk Plads 2, 1448, København K, AF, 43 27 19 11 (herefter kaldet "Arrangøren").
  2. Aftale om tilmelding indgås mellem dig og Arrangøren, Udenrigsministeriet / Ministry of Foreign Affairs of Denmark.
  3. EasySignup.com tilbyder udelukkende tilmeldingsløsningen til brug for dette arrangement. NemTilmeld.dk er alene formidler af tilmeldingen mellem dig og Arrangøren. EasySignup.com påtager sig intet ansvar for arrangements indhold, eventuelle mangler eller lignende i forbindelse med afholdelsen eller manglende afholdelse, mv., idet der henvises til Arrangøren.
  4. Nærværende betingelser (herefter kaldet "Betingelserne") finder anvendelse ved din tilmelding til 2. Møde i Kontaktforum for Religions- og Trosfrihed, 13. juni 2018 gennem um.easysignup.com. Disse betingelser gælder alene tilmelding til dette arrangement og du kan ikke regne med at disse Betingelser er gældende for andre arrangementer, heller ikke selvom de udbydes af samme Arrangør.
  5. Betingelserne indeholder vigtig information om Arrangørens og EasySignup.com 's behandling af dine personlige oplysninger og vi anbefaler derfor at du læser betingelserne grundigt igennem.
  6. Betingelserne skal ved din tilmelding være læst og accepteret ved særskilt afkrydsning.
 2. Tilmelding
  1. Tilmelding til dette arrangement sker på um.easysignup.com
  2. Tilmelding til arrangementet lukker 12. juni 2018 kl. 11:30
 3. Bekræftelse og adgang til arrangementet
  1. Når tilmeldingen er gennemført, modtager du bekræftelse via email eller til din e-Boks på, at du er tilmeldt arrangementet.
  2. Arrangøren er berettiget til at nægte dig adgang til arrangementet, såfremt kvittering for tilmelding ikke medbringes eller fremvises.
 4. Ændringer fra Arrangørens side
  1. Efter gennemført tilmelding, kan der desværre forekomme situationer, som gør det nødvendigt for Arrangøren, at aflyse arrangementet. Dette kan være de i arrangementet implicerede personers pludselige sygdom, vejrforhold, eller lignende forhold, som Arrangøren ikke på forhånd har kunnet forudse, og som gør gennemførslen af arrangementet uforholdsmæssigt vanskelig.
  2. Arrangøren vil så vidt muligt informere om ændringer via email og i så god tid som muligt. Arrangøren forbeholder sig dog i øvrigt retten til:
   • At ændre arrangementets begyndelsestidspunkt med op til 2 timer i forhold til det annoncerede tidspunkt.
   • At ændre arrangementets dato, såfremt dette ellers måtte aflyses pga. sygdom eller lignende uforudseelige hindringer, jf. punkt 4.1.
   • At ændre arrangementets afholdelsessted, eksempelvis pga. for få tilmeldinger, dog alene således det nye afholdelsessted ligger indenfor 30 km. fra det oprindeligt annoncerede sted.
   • At foretage ændringer i arrangementets indhold, dog alene således det samme formål kan opnås.
   • At afholde arrangementet med andre personer end først annonceret, såfremt den/de annoncerede personer er forhindret i at møde op.
  3. Arrangøren kan ikke gøres ansvarlig for tab lidt pga. foretagne ændringer, idet Arrangøren på forhånd har taget forbehold for de foretagne ændringer.
 5. Ændringer fra deltagerens side
  1. Efter gennemført tilmelding, er:
   Annullering af tilmeldingen muligt frem til 12. juni 2018 kl. 11:30
   Rettelser i tilmeldingen muligt frem til 13. juni 2018 kl. 14:00
 6. Arrangørens ansvar
  1. Arrangøren er ansvarlig overfor dig for samtlige forhold vedrørende arrangementet.
  2. Arrangørens ansvar overfor dig begrænses dog til tilmeldingens pris.
 7. EasySignup.com's ansvar
  1. EasySignup.com formidler alene tilmelding til arrangementer oprettet og afholdt af Arrangøren, og bærer derfor intet ansvar for arrangementernes indhold, afholdelsen heraf og eventuelle mangler i denne forbindelse. EasySignup.com indgår således ikke i et aftaleforhold med dig.
  2. Arrangøren hæfter således overfor dig for samtlige forhold vedrørende arrangementet.
  3. Såfremt EasySignup.com modtager klager fra dig vedrørende afholdelse af arrangementer eller lignende, sendes disse videre til Arrangøren uden at EasySignup.com forholder sig hertil. Du bedes derfor kontakte Arrangøren direkte, såfremt du har klager over- eller spørgsmål til arrangementet.
  4. EasySignup.com har intet ansvar overfor dig vedrørende Arrangørens rekonstruktion, betalingsstandsning, konkurs, aflysning af arrangementer, andre mangler eller eventuelle andre reklamationer vedrørende et arrangement. Al henvendelse herom rettes til Arrangøren.
 8. Ændringer i betingelserne
  1. Efter gennemført tilmelding kan Betingelserne ikke ændres medmindre ændringen er til din fordel.
  2. Nærværende Betingelser gælder alene for dette arrangement, og du opfordres altid til at læse disse i sin fulde længde.
  3. Du kan ikke gå ud fra at samme Betingelser er gældende for alle arrangementer du kan tilmelde dig via EasySignup.com. Da NemTilmeld.dk alene er formidler af tilmelding og betaling, er det op til den enkelte Arrangør, hvilke betingelser der skal være gældende for det enkelte arrangement.
 9. Persondatapolitik
  1. Generelt
   1. Persondatapolitikken i dette afsnit beskriver, hvorledes NemTilmeld.dk ApS (EasySignup.com), Strømmen 6, 9400 Nørresundby, Cvr-nummer 27673120 og Arrangøren indsamler og behandler dine personlige oplysninger.
   2. Arrangøren er dataansvarlig og EasySignup.com er databehandler. Du kan henvende dig til Kontorchef Louise Bang Jespersen, som er Arrangørens Dataansvarlige eller Databeskyttelsesrådgiver, hvis Arrangøren har en sådan vedrørende spørgsmål omkring behandlingen af dine personlige oplysninger på loujes@um.dk eller 33 92 09 97.
   3. Ved din godkendelse af tilmeldingsbetingelserne accepterer du, at EasySignup.com og Arrangøren behandler dine personlige oplysninger i overenstemmelse med beskrivelsen i dette afsnit.
  2. Hvilke personoplysninger indsamles og hvad bruges oplysningerne til
   1. Behandling af de indtastede oplysninger
    1. Ved tilmelding og betaling bliver de af dig indtastede oplysninger overført og gemt i EasySignup.com's system, hvor Arrangøren har adgang til oplysningerne.
    2. Til dette arrangement har Arrangøren krævet, at du indtaster følgende oplysninger: Fornavn, Efternavn, E-mail Og angivet, at det er frivilligt, at du indtaster disse oplysninger: Firma/Organisation
     Oplysningerne om navn, email samt hvilket arrangement du deltager i er nødvendige for, at Arrangøren kan opfylde aftalen med dig om din deltagelse i 2. Møde i Kontaktforum for Religions- og Trosfrihed, 13. juni 2018. De øvrige oplysninger har Udenrigsministeriet / Ministry of Foreign Affairs of Denmark anmodet om for at kunne administrere din tilmelding og fundet relevant for og knyttet til det pågældende arrangement. Retsgrundlaget for behandlingen af disse oplysninger er EU Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c og f.
    3. De oplysninger, som du har indtastet anvendes udelukkende til ekspedition af tilmeldingen samt kommunikation vedrørende det tilmeldte arrangement og gemmes efterfølgende for at kunne finde tilbage til tilmeldinger, såfremt der sker afbestilling/ændring/aflysning, medmindre andet udtrykkeligt er anført det i disse betingelser.
   2. Behandling af oplysninger, når du besøger hjemmesiden um.easysignup.com
    1. Hjemmesiden um.easysignup.com anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, som mange hjemmesider bruger for at kunne genkende din computer fra gang til gang du besøger hjemmesiden. En cookie er en passiv fil og kan ikke sprede virus eller andre skadelige programmer. De anvendte cookies identificerer ikke dig som bruger, men derimod din computer.
     Der anvendes tekniske cookies på hjemmesiden med det formål at få hjemmesiden til at fungere. De cookies der anvendes af tekniske årsager er nødvendige for at hjemmesiden fungerer og du kan derfor ikke benytte hjemmesiden, hvis du vælger at afvise brugen af cookies.
     Tekniske cookies bliver automatisk slettet 30 minutter efter du er klikket væk fra hjemmesiden.
    2. Når du benytter hjemmesiden um.easysignup.com bliver dine handlinger på siderne endvidere registreret i en log. Loggen gemmer data om alle aktiviteter du foretager dig. Arrangøren og NemTilmeld.dk kan derfor bl.a. se: hvilken ip-adresse du benytter og hvilke sider du har besøgt på hjemmesiden. Loggen bruges til at Arrangøren og NemTilmeld.dk kan se statistik over, hvordan du og andre besøgende anvender systemet for således at kunne optimere oplevelsen. Der anvendes sporingscookies for at få loggen til at virke på tværs af dine individuelle besøg på hjemmesiden.
     Dine personlige oplysninger i loggen anonymiseres 2 år efter arrangementet er afsluttet.
     Retsgrundlaget for behandlingen af oplysninger, når du besøger hjemmesiden um.easysignup.com er EU Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.
   3. Behandling af oplysninger, når du modtager invitationer, tilmeldingsbekræftelser, rykker mv. per email
    1. Når du modtager invitationer, tilmeldingsbekræftelser, rykker eller lignende per email fra EasySignup.com kan der blive foretaget en registrering af, hvorvidt du har modtaget og åbnet den fremsendte email. Registreringen foretages for at Arrangøren kan sikre, at du har modtaget og set den pågældende email.
     Retsgrundlaget for behandlingen af oplysninger, når du modtager invitationer, tilmeldingsbekræftelse, rykker mv. er EU Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.
  3. Modtagere af personoplysninger
   1. NemTilmeld.dk sælger ikke dine registrerede personoplysninger til tredjemand.
   2. Arrangøren og EasySignup.com videregiver ikke de registrerede personoplysninger til tredjemand medmindre det udtrykkeligt er anført i disse betingelser eller du specifikt ved særskilt afkrydsning har givet dit samtykke til f.eks. at dine oplysninger bruges til udsendelse af et nyhedsbrev eller at billeder eller videoer med dig må anvendes på sociale medier. Du kan altid tilbagetrække det samtykke du har givet igennem NemTilmeld.dk. Hvordan samtykket trækkes tilbage vil specifikt være opgivet ved din afgivelse af samtykket.
   3. For at kunne varetage din tilmelding igennem EasySignup.com vil der blive videregivet personlige oplysninger til eksterne samarbejdspartnere. De eksterne samarbejdspartnere der anvendes er blandt andet en webhosting udbyder samt samarbejdspartnere, der benytter data på Arrangørens ordre, som f.eks. det kursus eller konferencecenter, hvor arrangementet afholdes eller en konference app-leverandør. Hvis Arrangøren kontakter dig omkring arrangementet via SMS vil en udbyder af en SMS gateway blive anvendt. Derudover vil en telefonudbyder blive anvendt ved telefoniske henvendelser.
    1. Der er indbygget et køsystem i EasySignup.com for at kunne håndtere evt. spidsbelastninger uden nedbrud. Køsystemet ligger på Amazon Web Services servere i Dublin i Irland. Når du besøger hjemmesiden um.easysignup.com kommunikerer din browser med køsystemet. Køsystemet får dermed kendskab til din IP adresse, og at du har har besøgt internetadressen um.easysignup.com. Amazon Web Services er en international koncern, hvor overførsel er sikret gennem Amazon Web Services certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. EU Databeskyttelsesforordningens artikel 45.
    2. Der er indbygget en kortfunktion på EasySignup.com for at kunne vise hvor arrangementet afholdes. Kortsystemet leveres af Google LLC. Når du besøger hjemmesiden um.easysignup.com kommunikerer din browser med kortsystemet. Kortsystemet får dermed kendskab til din IP adresse, og at du har besøgt internetadressen um.easysignup.com. Google LLC er en international koncern, hvor overførsel er sikret gennem Google LLC certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. EU Databeskyttelsesforordningens artikel 45.
   4. Arrangøren kan endvidere videregive en deltagerliste med udvalgte oplysninger til oplægsholdere samt de øvrige tilmeldte deltagere af arrangementet, hvis "interesseafvejningsreglen" efter en konkret vurdering er opfyldt.
  4. Sletning af personlige oplysninger
   1. Dine personlige oplysninger opbevares i 5 år efter arrangementet er afsluttet.
  5. Sikkerhed
   1. EasySignup.com har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod personoplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbrug.
   2. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.
   3. Oplysningerne opbevares ikke krypteret, men overføres krypteret.
  6. Dine Rettigheder
   1. Som registreret har du altid mulighed for indsigt og for at kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Databeskyttelsesforordningen.
   2. Databeskyttelsesforordningen giver dig som registreret følgende rettigheder:
    1. Retten til indsigt i egne personoplysninger
     Du er til enhver tid berettiget til at få oplysninger om hvordan dine personoplysninger behandles herunder f.eks. hvilke oplysninger der er registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, kategorien af personoplysninger, modtagere af personoplysninger mv. Hvis du ønsker indsigt i behandlingen af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til Arrangørens persondataansvarlige. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være. Du har også mulighed for at anmode om en kopi af dine oplysninger.
    2. Retten til berigtigelse
     Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som er registreret om dig kan Arrangøren havde gjort det muligt for dig, at korrigere de oplysninger du har angivet direkte hos EasySignup.com via et link i den fremsendte tilmeldingsbekræftelse. Har Arrangøren ikke gjort dette muligt for dig opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til Arrangøren, så oplysningerne kan blive korrigeret.
    3. Retten til sletning
     I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af Arrangøren. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. grundet overholdelse af retlige forpligtelser, eller for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er Arrangøren ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.
    4. Retten til begrænsning af behandling
     Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, der behandles om dig, ikke er korrekte eller den pågældende behandling menes at være ulovlig.
    5. Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
     Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og overført til en anden dataansvarlig.
    6. Retten til indsigelse
     Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.
     Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod behandlingen, ved at henvende dig til Kontorchef Louise Bang Jespersen, som er Arrangørens Dataansvarlige eller Databeskyttelsesrådgiver, hvis Arrangøren har en sådan, på loujes@um.dk eller 33 92 09 97. Arrangøren vil efter din henvendelse undersøge om betingelserne for din henvendelse er opfyldt og herefter gennemføre de ønskede ændringer eller sletning hurtigst muligt.
   3. Du kan læse mere om Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen på www.datatilsynet.dk, herunder ved direkte henvendelse til Datatilsynet.
   4. Du kan klage over behandlingen af dine personoplysninger til:
    Datatilsynet,
    Borgergade 28,5
    1300 København K
    Tlf.: +45 33 19 32 00
    Fax: +45 33 19 32 18
    Mail: dt@datatilsynet.dk

Kontaktinformationer til arrangør

Udenrigsministeriet / Ministry of Foreign Affairs of Denmark

33920000

um@um.dk