Udenrigsministeriet / Ministry of Foreign Affairs of Denmark

Affaldsløsninger i Østeuropa - Det næste danske eksporteventyr?


Dato og tid

Tirsdag d. 7. maj 2019 kl. 12:00 til 16:30

Tilmeldingsfrist

Søndag d. 5. maj 2019 kl. 13:00

Sted

Erhvervshus Midtjylland
Åbogade 15
8200 Aarhus N
Denmark

Arrangør

Udenrigsministeriet / Ministry of Foreign Affairs of Denmark
Eksportrådet, Udenrigsministeriet
33920000
kurstud@um.dk
Denne workshop handler om dig - hvor vil du eksportere til?

DAKOFA inviterer i samarbejde med Udenrigsministeriet til et seminar om de danske muligheder for eksport af affaldsteknologi og -viden til det østeuropæiske marked. Målet med dagen er at undersøge markedsmuligheder samt at identificere de danske aktørers behov i forhold til en kommende eksportindsats.
 
Som følge af, at de mest centrale affaldsdirektiver i EU er blevet revideret, skal de europæiske medlemsstater inden for de kommende år introducere løsninger, der bl.a. kan øge indsamlingen af affaldsmængderne, øge andelen af genbrug og genanvendelse samt forbedre kontrol af affaldshåndteringen. Og der er ingen tvivl om, at mange medlemsstater får travlt, hvis de skal nå i mål med de nye krav.

I dén sammenhæng er især de østeuropæiske lande nogle af de medlemsstater, som får mest brug for hjælp til at udvikle systemer og ordninger, der kan leve op til de kommende krav. Dette seminar vil derfor se nærmere på, hvilke markedsmuligheder den nye situation byder på for de danske aktører samt igangsætte en omkring, hvilke ønsker de måtte have i forhold til en kommende dansk eksportindsats på de østeuropæiske markeder.

Program

Kl. 12.00 Velkomst og sandwich
Kl. 12.30 Introduktion v/ Nikola Kiørboe, DAKOFA og Peter Mygind, Udenrigsministeriet
Kl. 12.45 Hvorfor lige Østeuropa? v/ Signe Kromann-Rasmussen Miljøstyrelsen
Kl. 13.15 Hvad er markedspotentialerne? v/Jens Thomsen, Handelschef Prag, Udenrigsministeriet
Kl. 13.45 Pause
Kl. 14.00 Hvad er finansieringsmulighederne? v/Jørgen Bollesen, Eksportkreditfonden
Kl. 14.30 Hvad er erfaringerne? v/HedeDanmark
Kl. 15.00 Workshop: Hvor ønsker I at eksportere til - og hvordan?
Kl. 16.00 Markedsplads: Hvem er dine kollegaer? Lær hinandens virksomheder bedre at kende!
Kl. 16.30 Tak for i dag

Seminaret skal ses som led i dét arbejde, som Miljøstyrelsen igangsatte i 2017 med udgivelsen af analysen ”Vejen til øget eksport af dansk affaldsteknologi”. Analysen viste bl.a., at sektoren efterspørger en fælles og koordineret indsats i forhold til konkrete markeder, hvilket dagens seminar vil arbejde på at skabe. Til seminaret er derfor også inviteret en række eksportfremmende aktører, som alle, på hver deres måde, ønsker at hjælpe de danske virksomheder videre inden for eksportområdet.


Fokus på Østeuropa
I forbindelse med udgivelsen af ”Vejen til øget eksport af dansk affaldsteknologi”, udsprang også et konkret ønske om at kigge nærmere på mulighederne i nogle af de EU-medlemsstater, der endnu ikke lever op til de krav for affaldshåndtering, som de europæiske direktiver stiller op. I takt med at kravene i denne lovgivning er blevet skærpet yderligere, er bl.a. mange østeuropæiske medlemsstater nu endnu mere udfordrede i forhold til at skulle leve op til målsætningerne om bl.a. at nedbringe deponering og at skrue op for genanvendelsen. Derfor fokuserer vi i dette seminar på mulighederne for eksport af dansk viden og teknologi til Østeuropa. Vi vil samtidig hente input fra interesserede aktører ift. hvordan vi skal arbejde videre med denne region.

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Udenrigsministeriet / Ministry of Foreign Affairs of Denmark
Eksportrådet, Udenrigsministeriet
33920000
kurstud@um.dk