Udenrigsministeriet / Ministry of Foreign Affairs of Denmark

Præsentation af Global Sustainable Development Report 2019


Dato og tid

Torsdag d. 16. maj 2019 kl. 13:00 til 15:00

Tilmeldingsfrist

Torsdag d. 16. maj 2019 kl. 12:00

Sted

Udenrigsministeriet, mødelokale M9 & M10, Asiatisk Plads 2, 1448 København K Udenrigsministeriet, mødelokale M9 & M10
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Arrangør

Udenrigsministeriet / Ministry of Foreign Affairs of Denmark
Ministry of Foreign Affairs, Denmark
Tlf: 33920000
um@um.dk

FN besluttede i opfølgning på vedtagelsen af 2030-erklæringen at nedsætte et uafhængigt forskerpanel på i alt 15 forskere til at indgå i arbejdet med FN’s Globale Rapport for Bæredygtig Udvikling (GSDR). Fra dansk side indstilledes af den danske regering professor Katherine Richardson fra Københavns Universitet, som har spillet en aktiv rolle i udarbejdelsen af rappoten.

Årets rapport vil gøre status over resultater og udfordringer 4 år efter vedtagelsen af 2030-dagsordenen og præsenteres formelt forud for mødet i FN’s Politiske Højniveauforum (High Level Political Forum) i 2019 (også kaldet SDG-summit), som finder sted på stats- og regeringschef niveau i forbindelse med ministerugen under FN’s generalforsamling.

Den 16. maj vil Katherine Richardson præsentere rapportens konklusioner i et arrangement i Udenrigsministeriet organiseret af Udenrigsministeriet, Finansministeriet og Hansen/Ersbøll Agenda/#iloveGlobalGoals.

Efter Katherine Richardsons præsentation vil Lotte Hansen fra #iloveGlobalGoals moderere et panel bestående af formand for Carlsbergfondet Flemming Besenbacher, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp Birgitte Qvist-Sørensen og medlem af ungeklimarådet Nina Möger Bengtsson med fokus på, hvordan Danmark kan bidrage til at sikre, at verdensmålene implementeres på en måde, der på den ene side adresserer de sociale behov og på den anden side også respekterer de planetære grænser. Katherine Richardson vil også deltage i debatten.

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Udenrigsministeriet / Ministry of Foreign Affairs of Denmark
Ministry of Foreign Affairs, Denmark
Tlf: 33920000
um@um.dk

Kontaktinformationer til arrangør

Udenrigsministeriet / Ministry of Foreign Affairs of Denmark
Ministry of Foreign Affairs, Denmark
Tlf: 33920000
um@um.dk